Procedura upisa u osnovnu, srednju školu i fakultet, prava na obrazovanje, rokovi i potrebna dokumentacija, prijemni ispit…

Prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za  zapošljavanje, procena radne sposobnosti, kriterijumi…

Ostvarivanje prava socijalne zaštite, grupe usluga, domski smeštaj, materijalna podrška, dodatak za pomoć i negu drugog lica…

Ostvarivanje prava penzijskog i invalidskog osiguranja, uslovi za prevremenu penziju, potrebna dokumentacija…

Carina i porez na uvoz automobila, postupak refundacije PDV-a, prolazak autoputem, parking karte, prevoz…

Uloga i funkcija Zaštitnika građana, pritužbe Zaštitniku građana (Ombudsmanu), sadržaj pritužbe, kriterijumi, ravnopravnost…

Ova web platforma objavljena je uz finansijsku pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Za sadržinu ove web platforme isključivo je odgovoran Forum mladih sa invaliditetom i ta sadržina ne izražava nužno zvanične stavove Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Skip to content